Chauffeur krijgt taxivergunning na drie jaar terug


Een taxichauffeur kan na ruim drie jaar weer beschikken over zijn taxivergunning voor de Amsterdamse opstapmarkt. De vergunning was hem ontnomen omdat hij gevaarlijk en asociaal zou hebben gereden. Hij beging weliswaar enkele overtredingen, maar het College van Beroep voor het bedrijfsleven vindt dat er van gevaarlijk of asociaal rijden geen sprake was.

Het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders trok de taxivergunning van de man in op 11 november 2014. Ruim een half jaar later werd zijn bezwaar tegen dat besluit ongegrond verklaard. Daar stelde hij beroep tegen in. In maart en april 2017 vond de zitting plaats bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Eind januari 2018 volgde de uitspraak, die medio maart openbaar werd gemaakt.

De man werd door politieagenten betrapt op het rijden met een mobiele telefoon in zijn linkerhand. Hij negeerde een rood verkeerslicht en gaf bij het afslaan geen richting aan. Tijdens de rechtszaak kwam ook nog naar voren dat hij zigzaggend tussen de voetgangers op het zebrapad zou hebben doorgereden. De combinatie van al die handelingen komt voor de gemeente neer op ‘ernstig gevaarzettend en asociaal gedrag’, wat de reden was om zijn vergunning voor de opstapmarkt in te trekken.

Rood of oranje?

In zijn bezwaarschrift gaf de taxichauffeur toe dat hij zijn telefoon tijdens het rijden gebruikte. Het negeren van het rode verkeerslicht kon in de haast zijn gebeurd en hij was zich er niet van bewust dat hij geen richting aangaf. In een aanvullend bezwaarschrift was zijn lezing veranderd: de telefoon had hij inderdaad tijdens het rijden gebruik, maar het stoplicht zou tijdens het passeren op oranje hebben gestaan en bij nader inzien had hij wel degelijk richting aangegeven.

Even was er nog de vraag of de politieagenten wel de juiste taxichauffeur voor zich hadden. Hij reed namelijk met een daklicht van AMS, maar in het proces-verbaal ging het over een daklicht van TCA. De taxichauffeur probeerde het op een persoonsverwisseling te schuiven, maar dat strookte niet met zijn eerdere verklaringen over het op die dag en tijd begaan van diverse overtredingen. Voor de rechter is het daarom helder dat het om een slordige schrijffout van de agenten gaat, maar dat het wel degelijk één en dezelfde taxichauffeur betreft.

Geen direct zicht

Het vaststellen van de overtredingen bleek een stuk lastiger. Dat de taxichauffeur tijdens het rijden zijn telefoon gebruikte, stond van meet af aan vast. Maar hij beweerde niet door rood te hebben gereden. De agenten hadden geen direct zicht op het verkeerslicht, maar leidden uit de verkeerssituatie af dat het op dat moment op rood stond. Eerder verklaarden ze dat directe zicht wel te hebben gehad, en die tegenstrijdigheid zet hun hele verslag op losse schroeven.

Daarom is er voor de rechter onvoldoende reden om aan te nemen dat de taxichauffeur de overtredingen heeft begaan, met uitzondering van het gebruiken van zijn telefoon in de taxi. Dat is op zichzelf niet genoeg om te spreken van gevaarlijke en asociaal rijgedrag. De vergunning had dus niet mogen worden ingetrokken. Daarmee kan de man weer beschikken over zijn taxivergunning, ruim drie jaar nadat hij hem kwijtraakte.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...