Btw op personenvervoer van 6 naar 9 procent


Het lage btw-tarief gaat omhoog van 6 naar 9 procent en dit nieuwe tarief gaat dus ook gelden voor personenvervoer. Dat blijkt uit het vandaag gepresenteerde regeerakkoord van kabinet Rutte-III. Ook komt er ruimte om te experimenteren met nieuwe vormen van doelgroepenvervoer.

De verhoging van het lage btw-tarief staat niet op zichzelf. Voor het nieuwe kabinet maakt deze maatregel onderdeel uit van een hervorming van het belastingstelsel. Door deze ingrepen moeten alle inkomensgroepen erop vooruit gaan. De ruimte om de belastingen op inkomen nog verder te verlagen wordt onder meer gevonden door een verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent. Ook word de zelfstandigenaftrek vanaf 2020 in vier jaarlijkse stappen van 3 procentpunt te verlagen naar het basistarief.

Ongewenste verhoging

Brancheorganisatie KNV is niet al te blij met de btw-verhoging. “KNV heeft er begrip voor dat de lastenverlichting deels wordt gefinancierd met verhoging van het lage btw-tarief. Dit leidt evenwel tot een ongewenste verhoging van de tarieven van duurzaam OV en taxivervoer.”

Het nieuwe kabinet heeft in zijn regeerakkoord een uitgebreide paragraaf over mobiliteit opgenomen. “We passen wet- en regelgeving aan zodat openbaar vervoer- en taxibedrijven flexibel en vraaggericht vervoer kunnen aanbieden”, verwijst Rutte-III naar Mobility as a Service. “Provincies en vervoerregio’s die met nieuwe vormen van doelgroepenvervoer, openbaar vervoer en deelsystemen willen experimenteren, krijgen daarvoor de ruimte.”

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...