Boetes en waarschuwingen bij taxicontroles in grote steden


De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft afgelopen weekend taxicontroles gehouden in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en op Schiphol. Het grootste gedeelte van de chauffeurs hield zich aan de regels. De taxichauffeurs die wel in de fout gingen deden dit met name op het gebied van te kort genoten rust. Ook reden er enkele chauffeurs rond zonder gekeurde taxameter.

In totaal controleerde de inspectiedienst in enkele dagen tijd 52 taxi’s. Op Schiphol gebeurde dat 17 februari met tien taxi’s. Eén chauffeur mocht wegens te korte wekelijkse rust niet verder rijden. Een andere chauffeur kreeg een proces-verbaal van 900 euro omdat hij rondreed met een ongekeurde taxameter. Ook hij mag geen personen meer vervoeren totdat zijn taxameter wel is gekeurd.

Proces-verbaal voor gladde banden

Ook in Amsterdam hadden twee chauffeurs niet aan de criteria voldaan voor voldoende wekelijkse rust. Daarom kregen ze allebei een bevel tot staking van arbeid voor 72 uur. Een chauffeur kreeg daarnaast een proces-verbaal van 140 euro wegens het rijden met gladde banden. Hij mocht geen personen meer vervoeren. In totaal controleerde de ILT ter plekke achttien taxi’s.

In Rotterdam controleerde de inspectiedienst in totaal twaalf taxi’s. Behalve diverse waarschuwingen voor overtredingen van de regels voor arbeids- en rusttijden met bijbehorend rijverbod, maakte de ILT proces-verbaal op voor een verlopen taxameter (900 euro) en een boordcomputer taxi zonder de juiste softwareversie. Dat laatste kwam de chauffeur in kwestie op een boete van 1.800 euro te staan.

Onjuist BCT-gebruik

Ook in Utrecht deden de taxi-inspecteurs hun werk. Van de 14 gecontroleerde chauffeurs kregen er vijf een waarschuwing voor het onjuist gebruiken van hun BCT. Twee chauffeurs mochten niet verder rijden wegens het overtreden van hun rusttijden. Daarnaast heeft de ILT een proces-verbaal opgemaakt omdat een taxi rondreed zonder goedgekeurde taxameter; goed voor een boete van 900 euro.

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...