Bijeenkomst over gemeentelijk straattaxibeleid


In Utrecht vindt op maandag 23 april een bijeenkomst voor gemeenten over straattaxibeleid plaats. De bijeenkomst moet duidelijk maken met welke vraagstukken gemeenten zitten. Ook is het de bedoeling dat er kennis kan worden uitgewisseld tussen gemeenten en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. I&W organiseert de dag in samenwerking met het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI). 

De straattaximarkt stelt steeds meer gemeenten voor uitdagingen. Om deze markt aanvullend te reguleren, is het in totaal zeven Nederlandse gemeenten toegestaan om voor het model met Toegelaten Taxi Organisaties te kiezen. Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Den Haag hebben dat systeem ook ingevoerd. Andere gemeenten mogen kiezen voor een taxiverordening om de kwaliteit van het taxivervoer in de stad mee te verbeteren of vasthouden.

TTO’s en taxiverordeningen

Noord-Brabant is een goed voorbeeld van hoe dat in de praktijk werkt. Den Bosch heeft al twee jaar een verordening met bijbehorend keurmerk. Sinds een half jaar mag in de opstapmarkt van Eindhoven alleen worden gewerkt door chauffeurs die bij een TTO zijn aangesloten. Het is zeker in het geval van Eindhoven nog te kort dag om te zeggen wat dat oplevert. Maar in het nabijgelegen Helmond is wel een toestroom ontstaan van chauffeurs die de regels in Eindhoven niet wensen te volgen.

Ook in de andere grote steden van de provincie merkt men, vooral in de weekenden, dat de duimschroeven in Den Bosch en Eindhoven zijn aangeschroefd. Taxichauffeurs die daar niet meer kunnen werken, verplaatsen hun werkgebied naar Tilburg en Breda. Deze steden hebben al hun eigen problemen met de kwaliteit van de opstapmarkt en de toestroom van chauffeurs die zich elders niet aan de kwaliteitsregels willen houden, geeft deze gemeentes alleen maar meer reden om tot een taxiverordening over te gaan. En dat doen ze dan ook.

Juridische expertise

Afgelopen januari schreef staatssecretaris Stientje van Veldhoven in een brief aan de Tweede Kamer over haar inzet met betrekking tot het taxibeleid voor de komende jaren. Daarin schreef zij ook dat haar ministerie de gemeenten wil bijstaan met juridische expertise en de inzet van instrumenten die de kwaliteit van de taxisector kunnen helpen verbeteren. Voor gemeenten is taxibeleid vaak een complex dossier met veel druk vanuit de lokale sector en politiek. De informatie die zij nodig hebben is vaak versnipperd en gemeenten zijn vooral op zoek naar praktijkervaringen.

Tijdens de bijeenkomst bij CROW-KpVV in Utrecht wordt er informatie gedeeld over wettelijke mogelijkheden en kunnen gemeenten hun ervaringen in de praktijk uitwisselen. De opbrengst van die dag zal mede de basis vormen van een factsheet voor gemeenten. Meer informatie over de bijeenkomst, waarvoor deelnemers zich tot 18 april kunnen inschrijven, staat op de site van het GMNI.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...