Betere rapportcijfers voor stabiel PlusOV


Bijna een jaar nadat PlusOV grote problemen kende met de instroom van het leerlingenvervoer, lijkt het vervoerssysteem voor negen gemeenten zijn zaakjes op orde te hebben. De klanten geven het routegebonden vervoer een 7,1. Het vraagafhankelijk vervoer krijgt van de gebruikers een 7,4. Intussen is PlusOV technisch en operationeel stabiel, al is er nog wel ruimte voor verbetering. 

Dat schrijft Jan Akerboom, directeur ad interim van PlusOV, in een brief aan de colleges en raadsleden van de negen betrokken gemeenten: Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Het ging vorig jaar mis toen het merendeel van het leerlingenvervoer, dagbestedingsvervoer en jeugdwetvervoer van deze gemeenten bij PlusOV instroomde. Achteraf bleek er in de aansturing, voorbereiding en organisatie van alles mis te zijn gegaan. Alleen de betrokken vervoerders bleek eigenlijk niets te verwijten.

Ingeslagen richting beloond

Het afgelopen jaar stond in het teken van het oplossen van de problemen. Er werd onder meer een verbeterplan opgesteld door Partners in Mobiliteit (PiM). “Het doet ons plezier om te zien dat de klanten de ingeslagen richting belonen met twee mooie rapportcijfers”, schrijft Akerboom in zin brief. Het eerste cijfer betreft het vraagafhankelijk vervoer, de voormalige regiotaxi. De 480 mensen die aan het klanttevredenheidsonderzoek (kto) deelnamen, gaven dit vervoer een 7,4.

Het andere cijfer betreft het routegebonden vervoer. Dagelijks worden er met taxivoertuigen 1.250 leerlingen vervoerd. Ook gaan er op deze manier elke dag 600 mensen naar de dagbesteding en 100 jongeren naar een instelling. Voor dit vervoer geven 330 ondervraagde reizigers het vervoer gemiddeld een 7,1. PlusOV stelt dat dit een hele verbetering is ten opzichte van de 5,2 die in september 2017 uit een kto tevoorschijn kwam. Dat onderzoek betrof echter alleen de gemeente Apeldoorn, dus de vergelijking gaat niet volwaardig op.

Vervoer binnen gestelde kaders

Toch trekt Akerboom de terechte conclusie dat de maatregelen uit het verbeterplan hun vruchten hebben afgeworpen. De 5,2 die de gebruikers uit Apeldoorn het vervoer in 2017 gaven is wel indicatief voor de situatie als geheel, want het vervoer verliep verre van optimaal en veel gebruikers toonden zich zeer ontevreden. Dat zij nu een 7,1 geven voor het vervoer dat eerst zo te wensen over liet, is dan ook veelzeggend.

Volgens PiM is PlusOV inmiddels uitgegroeid tot een organisatie die in technisch en operationeel opzicht stabiel is. Het vervoer dat wordt geleverd, valt binnen de kaders die de gemeenten daarvoor stellen. Wel zijn er zaken die nog beter kunnen: de communicatie met de reizigers, het trainen en opleiden van medewerkers en de werkprocessen binnen PlusOV. Volgens Akerboom wordt daar ook volop werk van gemaakt.

Lees ook:

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...