Beschikbaarheid voertuigen cruciaal voor zero emissie-doelgroepenvervoer


Om zero emissie-doelgroepenvervoer daadwerkelijk een kans van slagen te geven, moet vooral de beschikbaarheid van uitstootvrije taxivoertuigen verbeterd worden. Voor de gebruikers is het belangrijk dat het voorzieningenniveau hetzelfde blijft. Dat bleek tijdens een workshop over dit onderwerp tijdens de Netwerkdag Collectief Vervoer, die onlangs werd gehouden in Rotterdam.

De Netwerkdag Collectief Vervoer bundelde wat eerder twee losse evenementen waren: het Landelijk Congres Doelgroepenvervoer en de OV-Netwerkdag. Het openbaar vervoer en het doelgroepenvervoer krijgen steeds meer met elkaar te maken en hebben ook bepaalde knelpunten en uitdagingen gemeen. Vanuit die gedachte werd onder het motto ‘Samen verder’ de eerste Netwerkdag Collectief Vervoer gehouden in de Kuip in Rotterdam.

Na de gemeenschappelijke openingssessie gingen de circa 200 deelnemers met elkaar in workshops aan de slag met diverse deelonderwerpen. Op het programma stond ook een workshop over de weg naar zero emissie-doelgroepenvervoer, verzorgd door Vincent Joanknecht en Mark van Kerkhof van APPM Management Consultants. Zij hadden drie uitdagingen geformuleerd.

“In het proces op weg naar volledig emissievrij doelgroepenvervoer in 2025 moeten alle gemeenten meegenomen worden”, zo luidde de eerste uitdaging. De tweede uitdaging was hetzelfde geformuleerd, maar met vervoerders in plaats van gemeenten. Uitdaging drie ging uit van de mensen die vervoerd moeten worden: “Acceptatie van zero emissie-doelgroepenvervoer door gebruikers verdient de aandacht.”

Beter financieren

Na afloop van de workshop lichtte Mark van Kerkhof de belangrijkste bevindingen toe. “Als je uitgaat van volledige emissievrij doelgroepenvervoer in 2025, dan lopen vervoerders vooral tegen de beschikbaarheid van taxivoertuigen aan. Het aanbod daarin is nu nog beperkt. Door verschillende mensen werd ook nog over de financiering van die voertuigen gesproken. Maar ik geloof er zelf in dat naarmate er meer zero emissie-voertuigen beschikbaar worden ook de financierbaarheid ervan sterk zal verbeteren.”

Het was volgens de workshopdeelnemers zeker van belang om ook naar de wensen van gebruikers te luisteren. Tegelijk was er het besef dat de overstap naar uitstootvrij vervoer voor veel mensen weinig zal uitmaken, zolang dat vervoer zelf er maar niet onder lijdt. “Voor die gebruikers moet vooral het voorzieningenniveau gehandhaafd blijven. Zero emissie doelgroepenvervoer in 2025 is een mooi doel, maar het moet niet ten koste van alles gaan. En het speelt een rol dat je met een kwetsbare groep mensen te maken hebt”, benadrukt Van Kerkhof.

Onder aandacht gemeenten brengen

Hij geeft aan dat uitstootvrij vervoer als nadeel heeft dat het niet echt zichtbaar is. “Uitstoot en fijnstof zijn schadelijk voor de gezondheid van mensen, alleen zie je dat niet direct. Als iemand wordt aangereden, zijn de gevolgen meteen duidelijk. Niemand valt om bij een verkeerslicht omdat hij aan schadelijke uitstoot is blootgesteld, maar het kan wel het leven van die persoon verkorten.  Daarom wordt er zoveel geld in verkeersveiligheid gestoken, terwijl schoner vervoer ook een groot positief effect zal hebben.”

Volgens Van Kerkhof zijn marktpartijen klaar om werk te maken van zero-emissie doelgroepenvervoer. “De vraag is niet meer of het gaat gebeuren, maar in welk tempo. Marktpartijen sorteren daar op voor en vinden het fijn de overheid duidelijk over dit onderwerp. Dan weten ze ook waar ze op moeten investeren. Wel zien we dat zero emissie-doelgroepenvervoer bij gemeenten nog niet echt een thema is, dus er ligt wel een uitdaging om dat meer onder de aandacht te brengen.”

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...