Amsterdamse taxiverordening aangepast


De eerder aangekondigde veranderingen in de taxiverordening van Amsterdam zijn per 1 februari van kracht geworden. Sinds die datum is onder meer vastgelegd welk gebied precies bij de omgeving van een standplaats hoort. Ook zijn er aanvullende afspraken gemaakt om de overlast op en rond die standplaatsen terug te dringen en is er een nieuwe procedure voor het schorsen van chauffeurs van een Toegelaten Taxi Organisatie.

De taxiverordening stamt al uit 2012 maar was wat de gemeente betreft aan een aantal wijzigingen toe. Het vastleggen welk gebied wel of niet bij de standplaats hoort, maakt het mogelijk om binnen die omgeving extra eisen aan het gedrag van TTO-chauffeurs te stellen. Jaarlijks wordt onderzocht hoe het er met de kwaliteit van de hoofdstedelijke opstapmarkt voorstaat. Naast korte ritjes weigeren en gevaarlijk rijgedrag wordt ook de overlast op en vanaf standplaatsen door klanten en omwonenden als probleem genoemd.

In dat licht moeten ook de afspraken worden gezien die de gemeente met TTO’s heeft gemaakt over standplaatsmanagement. Op in totaal zes prominente standplaatsen moet dat hinder of overlast helpen voorkomen. Onderdeel van de aanvullende afspraken is ook dat er wordt voorkomen dat het maximale aantal taxi’s op een standplaats wordt overschreden.

Schorsing chauffeur en vergunning

Verder worden er meer eisen aan de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de taxi’s gesteld. Zo moet het Taxxxi-logo verplicht in het daklicht zijn opgenomen. Door deze en andere maatregelen moeten de TTO-taxi’s die de opstapmarkt bedienen beter te onderscheiden zijn van taxi’s die in de bel- en appmarkt rijden.

Het TTO-systeem voorziet ook in schorsingen van chauffeurs die de regels niet naleven. In de procedure daarvoor zijn zaken veranderd. Er zijn nu diverse redenen voor schorsing aangewezen die ook automatisch een schorsing van de Taxxxi-vergunning betekenen. Voorheen werd men daar eerst nog per brief over geïnformeerd. Dan gaat het om schorsingen vanwege een ingenomen rijbewijs, een geschorste chauffeurskaart, een beëindigde aansluiting bij een TTO en diverse andere redenen.

Last onder dwangsom

Als een chauffeur tijdens een schorsing om één van deze redenen toch op de opstapmarkt werkt, wordt in principe de Taxxxi-vergunning ingetrokken. Deze vergunning kan om een aantal redenen vervallen: ongeldig rijbewijs, ingetrokken chauffeurskaart, ingetrokken ontheffing voor lijnbaanbusgebruik, beeindiging van de aansluiting bij een TTO of het ingetrokken zijn van de TTO-vergunning. En het bedienen van de opstapmarkt zonder de vergunning kan weer een last onder dwangsom tot gevolg hebben: een uitgestelde boete die bij een volgend vergrijp alsnog wordt geïnd.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...