Amsterdam leert van Rotterdamse klantprofielen doelgroepenvervoer


Amsterdam past hetzelfde concept voor klantprofielen toe dat ook voor de aanbesteding van het Rotterdamse doelgroepenvervoer is gebruikt. Door deze zogenaamde persona aan te scherpen naar de Amsterdamse situatie, wil deze gemeente zijn doelgroepenvervoer echt klantgericht gaan maken.

De gemeente Amsterdam is bezig om het eigen doelgroepenvervoer, en de mobiliteit in het algemeen, naar een hoger plan te tillen. Dat gebeurt onder meer door in te zetten op Mobility as a Service en door met diverse vormen van doelgroepenvervoer te experimenteren. Daarnaast werkt Amsterdam aan het innoveren van de aanbestedingen voor doelgroepenvervoer.

Daarbij hoeft men het wiel niet opnieuw uit te vinden, zo blijkt uit de keuze om net als in Rotterdam met persona te gaan werken. Daar werden de wensen en behoeften van de reizigers in al het doelgroepenvervoer niet vertaald in een dik rapport, maar in vier persona: Mildred, Ravi, Guus en Ilse. Zij staan voor datgene waar de Rotterdamse gebruikers van het doelgroepenvervoer behoefte aan hebben.

Profiel voor leerlingen

In Amsterdam zijn die behoeften deels weer anders. Om die reden worden de persona nu aangescherpt voor de Amsterdamse situatie. Voor de groep reizigers tot 18 jaar is dat inmiddels gebeurd. De profielen voor deze doelgroep worden gebruikt in de voorbereiding op de nieuwe aanbesteding van het leerlingenvervoer. Ook in de ontwikkeling van de andere persona zal worden samengewerkt met de gemeente Rotterdam.

Experimenten

Zoals gemeld lopen er diverse experimenten in het Amsterdamse doelgroepenvervoer. Daarin wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheden om het (aanvullend) openbaar vervoer op maat aan te bieden, zowel aan mensen met als zonder indicatie. Een andere proef gaat ervan uit dat kinderen van school meteen naar hun zorginstelling worden gebracht, in plaats van tussendoor naar hun huis.

In Driemond, een dorp dat tot de gemeente Amsterdam behoort, is afgelopen december begonnen met de integratie van regulier en aanvullend openbaar vervoer in de praktijk. Onder de naam Mokumflex biedt RMC, dat het AOV verzorgt, op aanvraag een extra reismogelijkheid in aanvulling op buslijn 49. In februari start een tweede pilot in het gebied Landelijk Noord die zelfs nog iets verder gaat: de lijnen 30 en 31 verdwijnen gedurende de testperiode en er worden dan alleen nog vraagafhankelijke ritten gereden door RMC in Durgerdam, Ransdorp, Zunderdorp en Holysloot. Ook dit zal onder de vlag van Mokumflex gebeuren.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...