Amsterdam gunt aanvullend OV aan RMC


Vervoersbedrijf RMC heeft voorlopig het Aanvullend Openbaar Vervoer in Amsterdam gegund gekregen. De opdracht heeft een waarde van zo’n 20 miljoen euro per jaar. RMC versloeg in de aanbesteding onder meer de huidige vervoerder, Connexxion. Die heeft al aangegeven zich niet zonder meer bij de voorlopige gunning neer te leggen.

Voor het contract geldt een wat afwijkende termijn van drie jaar en drie maanden vanaf 1 juli aanstaande.  De einddatum is door de gekozen contractperiode gelijk aan die van andere vormen van doelgroepenvervoer in Amsterdam. De gemeente is namelijk druk bezig een nieuwe visie op dat doelgroepenvervoer te ontwikkelen, en het samenvoegen van de verschillende stromen wordt daarbij niet op voorhand uitgesloten. Na afloop van de reguliere contractperiode kan de overeenkomst voor het AOV nog twee keer met een jaar worden verlengd.

Gedurende drie jaar en drie maanden mag RMC dus jaarlijks zo’n 850.000 ritten gaan verzorgen voor ouderen en mensen voor wie het reguliere openbaar vervoer niet goed toegankelijk is. In Amsterdam bestaat die groep uit zo’n 40.000 personen, die dagelijks goed zijn voor gemiddeld 3.000 taxiritten. De gemeente Amsterdam raamt de waarde van de opdracht op 20,2 miljoen euro per jaar, al kan aan dat bedrag door de inschrijvers geen enkel recht worden ontleend.

Trots en teleurstelling

Cees Tommel, algemeen directeur van RMC, is vanzelfsprekend blij met de voorlopige gunning. “Ik ben zeer trots. RMC bewijst opnieuw een gewilde partner te zijn om doelgroepenvervoer te verzorgen. Onze dienstverlening maakt het voor iedereen mogelijk om actief deel te nemen aan de maatschappij. Om naar school te gaan, uitstapjes te maken of familie te bezoeken. Die vrijheid is zó belangrijk en drijft ons tot de beste service en kwaliteit.”

Connexxion eindigde als vierde in de aanbesteding. Daarmee is de huidige vervoerder deze omvangrijke opdracht dus vooralsnog kwijt. Het bedrijf spreekt van een “zeer teleurstellende uitslag. Wij hebben moeten kiezen voor de bovenzijde van de bandbreedte van de prijs om het contract rendabel te kunnen uitvoeren. Naar onze mening hebben wij een zeer mooi voorstel gedaan met innovaties. Wij zullen de uitkomsten bekijken en hierover een standpunt innemen, waar wij ons niet bij voorbaat zullen neerleggen bij de voorlopige gunning. Mocht na definitieve gunning blijken dat wij het werk definitief hebben verloren, dan zullen wij al het mogelijke doen om het personeel te begeleiden naar de nieuwe vervoerder.”

Gunningscriteria

Van de winnende vervoerder wordt verwacht dat er een bijdrage wordt geleverd aan meer mobiliteit op maat binnen het Amsterdamse doelgroepenvervoer, zodat de kwaliteit en efficiëntie van dat vervoer toenemen.  Er wordt gezocht naar slimme oplossingen, onder meer om te zorgen dat mensen langer of vaker van het reguliere openbaar vervoer gebruik kunnen maken. Tegelijk is het de verwachting dat de opdracht net als de voorgaande jaren in omvang zal blijven groeien. Dat komt bijvoorbeeld door de vergrijzing, maar ook door een ander indicatiebeleid. Mensen krijgen minder snel een indicatie voor individuele voorzieningen als een scootmobiel, maar deze mensen rest dan wel de mogelijkheid om van het AOV gebruik te maken. Anderzijds kan een betere toegankelijkheid van het reguliere OV weer een krimp van de omvang het AOV tot gevolg hebben.

De inschrijvers konden voor hun totaalplaatje maximaal 1.000 punten scoren. Daarvan waren er 200 te behalen met de laagste totaalprijs. De overige 800 punten konden worden verdiend met verschillende aspecten van het criterium kwaliteit. Voor de inzet op een positieve beleving van het vervoer door de AOV-cliënten waren 58 (onvoldoende) tot 350 punten te behalen. Ook voor duurzaamheid / luchtkwaliteit werd die scoretabel gebruikt. Verder konden de inschrijvers 100 punten verdienen met hun visie op de toekomst van het doelgroepenvervoer.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

[newsletter_form

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...