Akkoord over nieuwe Taxi CAO


De partijen FNV, CNV, en KNV Taxi en Zorgvervoer hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor het taxivervoer. De leden van de vakbonden en de brancheorganisatie stemden in met het onderhandelingsresultaat dat enkele weken geleden behaald werd. De looptijd van de nieuwe cao bedraagt twee jaar (van 1 januari 2019 tot 31 december 2020). In die periode krijgen werknemers er twee keer twee procent loon bij.

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...