Category Archives: nieuwspagina

Akkoord over nieuwe Taxi CAO


De partijen FNV, CNV, en KNV Taxi en Zorgvervoer hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor het taxivervoer. De leden van de vakbonden en de brancheorganisatie stemden in met het onderhandelingsresultaat dat enkele weken geleden behaald werd. De looptijd van de nieuwe cao bedraagt twee jaar (van 1 januari 2019 tot 31 december

Read More

Orgaantransport krijgt nieuw uiterlijk


Alle 21 voorrangsvoertuigen die de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) inzet voor het vervoer van donororganen krijgen dit jaar een ander uiterlijk. Tot voor kort zagen deze voertuigen er hetzelfde uit als een ambulance. Door aangescherpte wet- en regelgeving moet dit (spoed)transport er echter voortaan duidelijk anders uitzien dan ambulancevervoer. Op 1 juli is het eerste nieuwe voertuig

Read More

Nieuw Aanbestedingsinstituut Mobiliteit voor beter zorgvervoer


Ondernemersorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) Taxi- en zorgvervoer en vakbonden FNV Taxi en CNV Vakmensen willen de negatieve prijs-en kwaliteitsspiraal in het zorgvervoer doorbreken. Zij hebben daarom de handen ineen geslagen en het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (AIM) opgericht. Het AIM wil de kwaliteit van het aanbesteden en inkopen van vervoer voor WMO-gerechtigden, leerlingen in het speciaal

Read More

Taxisector zet krachtig in op vooruitgang


Tijdens het Taxi Jaarevent van ondernemersorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) Taxi dat morgen (woensdag 31 mei) plaatsvindt, staan de mobiliteitsontwikkelingen van de toekomst centraal. Middels het bevorderen van verbreding, verbetering en vernieuwing van het taxi-vak, speelt KNV Taxi al geruime tijd in op diverse veranderingen in het mobiliteitslandschap. Inmiddels worden de toekomstvisies van weleer door

Read More

Jaarevent KNV Taxi woensdag 31 mei


Voor de 4e keer inmiddels organiseert KNV Taxi haar jaarevent op woensdag 31 mei a.s. bij hoofdsponsor Mercedes-Benz te Utrecht. Uiteraard georganiseerd voor KNV Taxi leden & buitengewone leden, maar zeker ook voor opdrachtgevers, adviseurs, gebruikersorganisaties, gemeentes, ministeries, toezichthouders, en iedere relatie die een connectie heeft met de branche. Het jaarevent is een moment waarop we

Read More

KNV en cliëntenorganisaties creëren modelbestek voor inkoop zorgvervoer


Ondernemersorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer voor taxi- en zorgvervoer, heeft samen met de cliëntenbelangenorganisaties Ieder(in) en ANBO de handen ineengeslagen om de uitholling van de kwaliteit binnen het zorgvervoer een halt toe te roepen. In het zorgvervoer vindt momenteel een ware kaalslag plaats. Voornaamste oorzaak is het aanbesteden tegen bodemprijzen, met grote gevolgen voor zowel zorgcliënten

Read More

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...